Thursday, February 25, 2010

tohum bombaları / seed bombs

Bugün dört kişilik küçük bir ekip olarak ilk toplantımızı yaptık ve tohum toplarımızı hazırladık (tohum topları, tohum bombaları, seedbombs). Enise, Pınar, Avşar ve ben (Evren) farklı teknikler içinden Masanobu Fukuoka'nın doğal tarıma geri dönüş önerileri içinde yeralan klasik killi toplardan ürettik. (Bütün teknikler için bkz.) 


İçeriğinde;
  • yarım birim farklı tohumlardan oluşan bir karışım (domates, biber, çiçek tohumları, maydonoz, ısırganotu)
  • bir birim torf, koyun gübresi ve toprak karışımı (20 kglik karışım paketini bir fidanlıktan aldım)
  • 2-3 birim kuru kil (aktarlardan bulunabiliyor, kırmızı kil mineral içeriği açısından daha yararlı ama ben yeşilini bulabildim. Richard Reynolds tarifinde de aynısı kullanılıyordu)
Yapılışı
Önce tohumları ve torf, gübre ve toprağı karıştırıyoruz sonra üzerine kuru kili  ekleyerek karıştırıyoruz. Homojen hale geldiğinde yavaşça suyu ekleyerek karışımı hamur haline getiriyoruz. Küçük toplar haline getirerek bir gün kurumaya bıraktığımız topları ertesi gün boş parsellere kullanılmayan toprak alanlara atıyoruz. (R. Reynolds'ın uygulamalı tarifi için)
Seçilecek tohumların dış koşullara dayanıklı, yerel bitkilerden oluşan tohumlar olması önemli.  Hem yerel koşullara uyum sağlayacak hem de birbiri ile uyumlu olabilecek tohumların biraraya getirilebilmesi bilgi ve beceri gerektiriyor. Tariflere baktığım örneklerde genelde karışık çiçek tohumları ayçiçeği gibi bitki tohumları kullanılıyordu. Biz bu biraz da deneme olduğundan kendi tohum karışımımızda çok farklı bitkileri karıştırdık. Hangilerinin hangi koşullarda çıkacağını gözlemeyi düşündük. Yarından itibaren yerlerine ulaşacak olan tohum topları güneş ışığı ve yağmur sularının etkisi ile çözülerek çimlenmeye başlayacak. Gelişmeleri takip ederek buraya aktaracağız.

Yapim fotograflari icin flickr 

 Tohum toplarımızın yanısıra, pembe domates tohumlarımızı da çimlendirmeye başladık. Küçük bir örnek olarak -daha önce de üstünde çalıştığımız şekilde- pet şişelerden minik seralar yaptık.

Tuesday, January 26, 2010

bostan: yenilebilir bahçe tasarımı atölyesi

Bu proje Mart-Haziran arasında bir “bostan/yenilebilir bitkilerden oluşan bir bahçe” için tasarım ve eylem tasarımı sürecini içermektedir. Tasarım aşamasında katılımcılar Moda sahil şeridinde  kendi seçtikleri bir alan için mevcut durum ve yakın çevrede malzeme ile düşük maliyetli ve küçük ölçekli müdahale tanımına uyan bir tasarım önerisi geliştireceklerdir. Tasarım atölyesi kapsamında ayrıca proje sonucunda üretilecek olan “yenilebilir bitkilerden oluşan bahçenin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik eylem tasarımı beklenmektedir. Bu atölye maksimum 25 katılımcı ile sınırlıdır. Bostan: Yenilebilir Bahçe tasarımı ve uygulaması tasarım, mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimarlığı alanlarının yanısıra farklı dallardan kentiçi yeşil alanların tasarımı ve/veya uygulaması, eylem tasarımı, organik tarım uygulamaları ile ilgilenenlerin başvurularına da açıktır. Katılımcıların seçilmesindeki temel ölçütlerden birisi, toplam katılımcı profilinin farklı alanlardan gelen ve çalışmaya kendi perspektifleri ile katkıda bulunabilecek çeşitlilikte olmasını sağlamaktır.

Kentsel alanda gündelik kullanıma yönelik yenilebilir bitkilerin ekildiği bostan uygulamaları, kentleşme oranının artması, kentlerin yoğunlaşması ve tarımsal faaliyetin ölçeğinin büyüyerek kent dışına itilmesi ile ortadan tamamen kalkmıştır. Yenilebilir bahçeler, bugün, Geçiş Şehirleri (Transition Towns), Yavaş Kentler (Slow Cities) gibi hareketler ve permakültür çalışmalarına bağlı olarak kentsel alanda kullanılmayan yüzeylerin (yatayda veya düşeyde) ya da halihazırda dekoratif yeşil alan olarak kullanılan bölgelerin yenliebilir sebze, meyve ve çiçeklerin yetiştirilebileceği fonksiyonel alanlar olarak kullanılması biçiminde yeniden konuşulmaya başlanmıştır. Kentsel yeşil alanların artışına yaptığı katkının  yanısıra, sürdürülebilirliğinin yakın çevrede yaşayanların ortak çabası ve katkısı ile gerçekleşmesi ve dolayısıyla toplumsal işbirliğini gerektirmesi, tarımsal ürünün döngüsüne yakından tanık olmamızla beraber yediğimzi gıdaya ilişkin farkındalık geliştirmemiz gibi sayısız pek çok fayda içermektedir. Bostan: Yenilebilir Bahçe tasarım atölyesi adı sokaklarda kalmış bostanlar için bir düşünme ve tasarım platformu sunuyor. Bu yenlieblilir bitkilerin bulunduğu bahçe tasarımını ve bahçenin sürdürülebilirliğine yönelik eylemlerin tasarımını içeren çalışma kapsamında üretilecek projeler için temel kriterler küçük ölçekli, düşük maliyetli olması bahçenin istanbul-Kadıköy Moda bölgesine uygun bitkileri içermesi ve sürdürülebilirliğine yönelik üretilecek eylemlerin yakın çevrede oturanları da içermesidir.


Takvim
Başvurular son tarih 2 Nisan 2010
(en fazla 100 kelimelik kısa özgeçmiş ve en fazla 200 kelime ile bu çalışma ile neden ilgilenildiği yazılarak  info@imkanmekan.org adresine "bostanbasvuru" konu başlığı ile yollanmalıdır.)
Seçilen katılımcıların ilanı 5 Nisan 2010
Seçilen katılımcıların kavramsal çerçevelerini sunacağı poster için son tarih 14 Nisan
24 Nisan 2010 Tasarım atölyesi

www.imkanmekan.org